Daně z příjmů fyzických osob Opava

Vypracování daně, daňového příznání z příjmů fyzických osob OpavaDaně z příjmů se dotýkají všech ekonomicky aktivních obyvatel.
Vypracování daně, daňového příznání z příjmů fyzických osob OpavaJsou to všechny fyzické osoby, které mají na území ČR bydliště nebo se zde zdržují.
Vypracování daně, daňového příznání z příjmů fyzických osob OpavaJejich daňová povinnost se vztahuje na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, tak i na
    příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Součástí zpracování přiznání je i zpracování přehledů pro správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, jakož i vypracování kalendáře placení záloh k dani z příjmu a záloh na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Zaměřujeme se na:

Vypracování daně, daňového příznání z příjmů fyzických osob Opavazpracování daňového přiznání

Vypracování daně, daňového příznání z příjmů fyzických osob Opavaprodloužení termínu pro podání daňového přiznání

Vypracování daně, daňového příznání z příjmů fyzických osob Opavajednání s finančními úřady a zastupování při kontrolách správce daně na základě plné moci

Vypracování daně, daňového příznání z příjmů fyzických osob Opavaprůběžné daňové poradenství

Vypracování daně, daňového příznání z příjmů fyzických osob Opavarevize předložených daňových přiznání