Zpracování mezd Opava

Zpracování, výpočet, evidence mezd, mzdy OpavaZpracování mezd poskytujeme podnikatelským subjektům nebo městům a obcím.
Zpracování, výpočet, evidence mezd, mzdy OpavaNeziskovým subjektům a příspěvkovým organizacím.

Zabezpečení vedení mzdové agendy, výpočet mezd včetně všech náhrad, nemocenských a dalších plateb vyplývajících z vyplacené mzdy.

Služby v oblasti zpracování mezd

Zpracování, výpočet, evidence mezd, mzdy Opavavýpočet evidence hrubé a čisté mzdy souvisejících daní a odvodů

Zpracování, výpočet, evidence mezd, mzdy Opavavýpočet a evidence dávek nemocenského pojištění

Zpracování, výpočet, evidence mezd, mzdy Opavazpracování výplatních pásek, tisk výplatních pásek 

Zpracování, výpočet, evidence mezd, mzdy Opavaevidence nároku na dovolenou a její čerpání na základě podkladů

Zpracování, výpočet, evidence mezd, mzdy Opavazpracování a správa evidenčních listů důchodového pojištění

Zpracování, výpočet, evidence mezd, mzdy Opavazpracování elektronických platebních příkazů

Zpracování, výpočet, evidence mezd, mzdy Opavazpracování ročního zúčtování daní ze závislé činnosti

Zpracování, výpočet, evidence mezd, mzdy Opavapříprava potvrzení pro pracovněprávní a soukromé účely zaměstnanců

Zpracování, výpočet, evidence mezd, mzdy Opavakomunikace s úřady - zastupování při všech jednáních  (včetně kontrol)

Zpracování, výpočet, evidence mezd, mzdy Opavazpracování přehledů pro zdravotní pojišťovny a OSSZ, přihlášky a odhlášky zaměstnanců

Zpracování, výpočet, evidence mezd, mzdy Opavazpracování ročního vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a srážkové daně