Účetnictví pro fyzické a právnické osoby Opava

Vedení účetnictví Opava fyzických a právnických osobPodvojné účetnictví byl termín, který používal zákon o účetnictví do roku 2004
Vedení účetnictví průběžné a jednorázové OpavaPři vedení účetnictví kontrolujeme správnost účetních dokladů.
Vedení účetnictví průběžné a jednorázové OpavaVedení účetnictví zahrnuje mimo jiné vedení účetního deníku a pokladní knihy, které jsou
    Vám na konci účetního období předány v tištěné podobě spolu s veškerými doklady.

Nabízíme Vám vedení externího účetnictví

Vaše zadání jsou řešena v komplexním pohledu a s návazností na veškerou související problematiku. Při řešení důsledně respektujeme Vaše skutečné potřeby a požadavky a přihlížíme i k objektivním technickým podmínkám, jako jsou například možnosti a omezení softwarového a hardwarového vybavení apod.

Disponuje-li společnost s dlouhodobým hmotným majetkem, zajistíme výpočet odpisů pro jednotlivé roky. Měsíčně, případně čtvrtletně, zpracujeme přiznání k dani z přidané hodnoty, ročně pak přiznání k dani z příjmu nebo k dani silniční.

Standardně zajišťujeme pro své zákazníky tyto činnosti:

Vedení účetnictví Opava fyzických a právnických osobzpracování předaných dokladů s ohledem na  zaručení jejich trvanlivosti

Vedení účetnictví Opava fyzických a právnických osobsestavení účtového rozvrhu

Vedení účetnictví Opava fyzických a právnických osobzaúčtování všech účetních dokladů

Vedení účetnictví Opava fyzických a právnických osobvedení účetního deníku, hlavní a pokladní knihy

Vedení účetnictví Opava fyzických a právnických osobvedení knih pohledávek a závazků

Vedení účetnictví Opava fyzických a právnických osobvedení evidence dlouhodobého majetku

Vedení účetnictví Opava fyzických a právnických osobzpracování přiznání k DPH

Vedení účetnictví Opava fyzických a právnických osobzpracování účetní závěrky