Účetnictví pro lékaře a lékařské ordinace

Účetnictví pro lékaře a lékařské ordinaceVíte když mají lékaři vést podvojné účetnictví? Plátci DPH jsou v mnoha případech i lékaři, osvobozené plnění má málokterý.
Účetnictví pro lékaře a lékařské ordinaceJaké podklady jsou potřeba k vedení účetnictví a daňového přiznání?
Účetnictví pro lékaře a lékařské ordinacePlatíte zbytečně vysoké daně?
Účetnictví pro lékaře a lékařské ordinaceJak postupovat při nemocenské?
Účetnictví pro lékaře a lékařské ordinaceMůžeme Vám poskytnout konzultaci k tomuto tématu.

Při poskytování zdravotnických služeb se účetnictví musí držet určitých specifických podmínek stanových legislativou přímo pro obor. Tak stejně se musí držet i obecných nařízení reprezentovaných zákonem o účetnictví (zák. č. 563/1991 Sb.), zákonem o daních z příjmů (zák. č. 586/1992 Sb.)

Obraťte se na nás! Co Vám můžeme nabídnout?

Účetnictví pro lékaře a lékařské ordinace Samozřejmostí je zjednodušení administrativy

Účetnictví pro lékaře a lékařské ordinace Na míru Vám připravíme všechny podklady a budeme vést kompletní účetnictví

Účetnictví pro lékaře a lékařské ordinace Sledujeme a informujeme o nejnovějších trendech v této oblasti

Účetnictví pro lékaře a lékařské ordinace Jsme spolehliví a vyjdeme Vám vstříc, proto k nám klienti chovají plnou důvěru

Účetnictví pro lékaře a lékařské ordinace Dodržujeme zákon o ochraně údajů

Účetnictví pro lékaře a lékařské ordinace Zastoupíme Vás na úřadech a při kontrolách ze strany finančního úřadu

Účetnictví pro lékaře a lékařské ordinace Zpracování daňového přiznání může v případě Vašeho zájmu probíhat i ve Vaší kanceláři

Kdy lékař dosáhne obratu rozhodujícího pro registraci k DPH?

  • Pokud ale lékař vykonává i jiné zdanitelné činnosti (např. prodej zdravotních potřeb, klinické testování) pak je nutné, aby sledoval obrat z těchto zdanitelných činností.
  • Po překročení obratu 1,0 mil. Kč za nejvýše 12 kalendářních měsíců vzniká lékaři povinnost registrace k DPH.
  • Částka rozhodná pro registraci se počítá jenom z úplat za zdanitelné činnosti a činnosti osvobozené s nárokem na odpočet DPH uskutečněná v tuzemsku (sem patří např. vývoz a dovoz zboží, nabytí a dodání zboží z/do EU, poskytnutí služby podnikateli se sídlem v zahraniční mimo EU)
  • Do obratu se nezahrnují úplaty z prodeje dlouhodobého majetku. Do obratu naopak vstupují (výjimka) osvobozené finanční a pojišťovací činnosti a úplaty za převod a nájem nemovitostí pokud nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně.