Daňová evidence a daňová optimalizace Opava

Vedení daňové evidence a daňová optimalizace OpavaJednoduché účetnictví bylo k 1. lednu 2004 zrušeno – zůstává jen účetnictví, kterým se
    v zákoně o účetnictví rozumí pouze podvojné účetnictví.
Vedení daňové evidence a daňová optimalizace OpavaFyzické osoby, které chtějí vést evidenci na podobných principech, jako bylo
    jednoduché účetnictví, mohou vést tzv. daňovou evidenci.

Daňová evidence je určena pro klienty, kteří nemají povinnost vést účetnictví. Zpracováváme podklady pro stanovení dílčího daňového základu z jejich podnikání.

Rozsah poskytovaných služeb:

Vedení daňové evidence a daňová optimalizace Opavazpracování a zaúčtování předaných účetních dokladů

Vedení daňové evidence a daňová optimalizace Opavakontrola úhrad závazků a pohledávek

Vedení daňové evidence a daňová optimalizace Opavazpracování přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny

Vedení daňové evidence a daňová optimalizace Opavazpracování roční závěrky a daňového přiznání

Vedení daňové evidence a daňová optimalizace Opavazastupování na úřadech